Menu Zamknij

Międzynarodowe sprawy spadkowe

Coraz więcej Polaków na stałe zamieszkuje granice kraju, przenosząc za granicę swoje całe centrum życiowe. W późniejszym czasie powoduje to, że po zmarłym cały majątek spadkowy znajduje się w innym kraju lub część znajduje się w kraju ojczystym, a część za granicą. Problem pojawia się też wtedy, gdy dziedziczą osoby, które nie zamieszkują tego kraju. Jakie prawo jest wtedy właściwe?

Prawo właściwe dla spraw spadkowych wynika z ustawy- prawo prywatne międzynarodowe oraz z konwencji haskiej dot. kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych. Obowiązują w tej materii też wszystkie umowy międzynarodowe, które zawarła Rzeczpospolita Polska z innymi krajami.

Zgodnie z przepisami powyżej wskazanej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, spadkodawca w testamencie lub innym rozporządzeniu na wypadek śmierci może poddać sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, prawu miejsca zamieszkania lub prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili śmierci lub z chwili dokonania tej czynności. Generalnie prawem właściwym dla spraw spadkowych jest, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Jeśli obywatel danego państwa posiada więcej niż jedno obywatelstwo to podlega prawu tego państwa, z którym jest ściślej związany i wtedy podlega temu prawu.

Międzynarodowe sprawy spadkowe

Adwokat z Poznania
w
międzynarodowych
sprawach spadkowych

Czyli postępowanie spadkowe co do zasady prowadzi się w państwie, w którym spadkodawca mieszkał. Takie postępowanie może niestety często okazać się o wiele droższe niż w Polsce.  Jak wspominano, jest na to sposób - spadkodawca może określić wg jakiego prawa ma być prowadzone po nim postępowanie spadkowe, czyli może dokonać wyboru prawa właściwego. Dokonanie to musi zostać dokonane w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci np. w testamencie.

Ważność testamentu, a także innych rozrządzeń na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności. Prawo ojczyste określa krąg spadkobierców oraz wszystkie zasady dziedziczenia, gdyż w różnych państwach prawo spadkowe może być zupełnie inne niż jest to w prawie polskim.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki