Menu Zamknij

Dziedziczenie testamentowe

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych - czyli jest pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona oraz ma pełnię praw do rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci może sporządzić testament, w którym pozostawi cały spadek lub jego część wybranym przez siebie osobom.

Dziedziczenie testamentowe

Co ważne, w każdej chwili testator (osoba sporządzająca testament) może odwołać cały testament lub tylko poszczególne jego postanowienia.

Odwołać testament można też sporządzając całkiem nowy testament i w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, które nie są zgodne z treścią nowego dokumentu.

Czy testament może być nieważny?

Testament można zostać uznany za nieważny, gdy był sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, czyli np. stan zdrowia osoby składającej testament był tak ciężki, że domniemywać można, iż w zasadzie nie wiedziała co mówi, czy pisze,
  • pod wpływem groźby, np. gdy osoba mająca dostać spadek groziła nożem osobie sporządzającej testament, by zapisała jej większą część majątku,
  • pod wpływem błędu (ale tylko wtedy, gdy istnieje wiarygodne przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie był pod wpływem błędu to nie sporządziłby testamentu o danej treści).

Należy jednak pamiętać, że skutecznie ważność testamentu można podważyć jedynie przez trzy lata, od dnia, w którym osoba mająca interes dowiedziała się o przyczynie nieważności testamentu, nie później niż w ciągu dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Adwokat w
sprawach spadkowych
Poznań

Dlatego, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do ważności przedłożonego nam przez krewnych testamentu rozsądnie byłoby udać się do adwokata, który przeanalizuje dokładnie, czy istnieje możliwość, że testament jest nieważny. Nieważność testamentu może natomiast skutkować tym, iż podział majątku między krewnymi będzie zdecydowanie inny od tego przedstawionego w testamencie.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki