Menu Zamknij

Wydziedziczenie

Co to znaczy "wydziedziczenie"?

Wiele osób uważa, że w sytuacji, gdy spadkodawca całość spadku zapisał tylko na rzecz jednej lub kilku osób, pomijając inne, to znaczy, że te pozostałe osoby wydziedziczył. Nie jest to w żadnym wypadku prawda. W takiej sytuacji, osobom tym należy się zachowek od osoby, która dostała spadek. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wydziedziczenia.

Wydziedziczenie krewnego powoduje bowiem, iż krewny nie może się domagać zachowku, czyli wydziedziczony nie tylko przestaje być spadkobiercą, ale także jest pozbawiony tego prawa. Wydziedziczyć można więc małżonka, rodziców, dzieci, wnuki, prawnuki itp. Zatem osobie wydziedziczonej nie przysługuje zachowek.

Wydziedziczenie może nastąpić jedynie w testamencie, przy czym - spadkodawca musi dokładnie wskazać osobę wydziedziczoną - by nie było wątpliwości o kogo chodzi (np. zapis: wydziedziczam mojego syna byłby bezskuteczny jeśli spadkodawca miałby trzech synów), musi też wskazać dokładny powód wydziedziczenia. By wydziedziczenie było skuteczne spadkodawca nie może wcześniej przebaczyć osobie, którą chce wydziedziczyć.

Wydziedziczenie

Dobry Adwokat
prawa spadkowego
Poznań

Kiedy można kogoś wydziedziczyć?

Wydziedziczenie nie może być też skuteczne bez ważnego powodu. Kodeks cywilny wskazuje na powody, które można uznać za zasadne:

  • gdy spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czyli np. jest nałogowym alkoholikiem, narkomanem, znęca się nad bliskimi, niemoralne się prowadzi itp.,
  • gdy spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo najbliższej mu osobie umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • gdy spadkobierca uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych np. uchylanie się od alimentacji, zerwanie wszelkich więzi, wyrzucenie spadkodawcy z domu, nieudzielenie pomocy spadkodawcy itp.

Wszystkie te zachowania muszą mieć charakter uporczywy, jednorazowe naganne zachowanie nie może stanowić podstawy do wydziedziczenia.  Jeśli spadkodawca dopuścił się któregoś z powyższych zachowań w sposób uporczywy, a spadkodawca mu to wybaczył to nie może go już wydziedziczyć.

W sytuacji, gdy wydziedziczony krewny będzie próbował podważyć zapis o wydziedziczeniu w testamencie, będzie musiał udowodnić, że w rzeczywistości nie dopuścił się czynów, które spadkodawca przedstawił jako podstawę do wydziedziczenia. Całość oceni oczywiście sąd.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki