Menu Zamknij

Sprawy spadkowe Poznań

Adwokat od spraw spadkowych

Nasza Kancelaria w Poznaniu specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw spadkowych i związanych z dziedziczeniem zarówno ustawowym, jak i testamentowym. Sprawy spadkowe są trudne zarówno ze względu na często skomplikowany i niejasny stan faktyczny, ale także z uwagi na duże zaangażowanie emocjonalne uczestników postępowania, gdyż śmierć bliskich to smutny i trudny moment w życiu. Trzeba jednak pamiętać, że bliscy mogą po sobie pozostawić pokaźny majątek, ale także i długi. Dlatego warto zainteresować się ochroną najbliższych jeszcze za życia. W tym z pewnością pomoże doświadczony adwokat, który doradzi jakie kroki należy podjąć. Nasza Kancelaria pomaga także w sporządzeniu testamentu, by był on ważny w świetle prawa i wielokrotnie stanowi podstawę wszczęcia sprawy spadkowej. Głównie pracujemy w Poznaniu, jednak często prowadzimy też sprawy w okolicach, na terenie województwa wielkopolskiego i sąsiednich, a wyjątkowo również na terenie całego kraju.

Sprawy spadkowe Poznań

Dział spadku - adwokat czy prawnik?

Otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy to dopiero początek nieczęsto długiej i trudnej drogi spadkowej. Najpierw należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a w dalszej kolejności można przeprowadzić postępowanie działowe, czyli dział spadku pomiędzy osoby uprawnione. W tak skomplikowanym procesie dochodzenia praw do spadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Adwokat to osoba po 5-letnich studiach i 3-letniej aplikacji adwokackiej, podczas której nabywa się doświadczenia zawodowego pod okiem specjalistów. Warto zatem zwrócić się ze sprawą prowadzenia sprawy spadkowej do zaufanej kancelarii adwokackiej i mieć gwarancji dochowania tajemnicy, profesjonalizmu.

Każdy adwokat i aplikant adwokacki w swoich działaniach muszą kierować się ustawą - prawo o adwokaturze oraz Kodeksem Etyki Adwokackiej, za ich nieprzestrzeganie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Takiego obowiązku nie mają tzw. kancelarie prawnicze, w których usługi świadczą osoby bez tytułu zawodowego. Co więcej, każda kancelaria adwokacka jest obowiązkowo ubezpieczona, więc klient ma większy bufor bezpieczeństwa.

Prowadzenie spraw spadkowych

Podejmujemy się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw spadkowych. Zawsze szukamy rozwiązań, które będą jak najbardziej korzystne dla naszych Klientów. Bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych pozwala na opracowanie strategii, która skutkować będzie dużą szansą pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. Jeśli więc szukasz konkretnego i fachowego adwokata do prowadzenia sprawy spadkowej lub potrzebujesz prawnika, który wyjaśni Ci zawiłość przepisów prawa spadkowego, zapraszamy do kontaktu.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy spadkowej w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.

Sprawy spadkowe – koszty

Pierwszym krokiem w sprawach spadkowych jest stwierdzenie nabycia spadku. Może to nastąpić przez sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia bądź w drodze wydania postanowienia przez sąd.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku opłaca się w kwocie 100 zł. Ponadto należy uiścić opłatę za wpis w rejestrze spadkowym w kwocie 5 zł. W zależności od przebiegu postępowania, może pojawić się też konieczność uiszczenia innych opłat.
Po stwierdzeniu nabycia spadku najczęściej należy dokonać działu spadku. Wniosek o dział spadku kosztuje 500 zł, a jeśli obejmuje on zgodny projekt działu spadku – 300 zł. Jeśli wniosek o dział spadku jest połączony z wnioskiem o zniesienie współwłasności, to opłaca się go w kwocie 1000 zł, zaś w razie zgodnego projektu działu spadku i zniesienia współwłasności – 600 zł.

Prowadzenie sprawy spadkowej po rodzicach

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zostać złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes. Zazwyczaj dziecko zmarłego ma interes w złożeniu takiego wniosku, ponieważ nawet jeśli nie zostało powołane do spadku, to zazwyczaj ma uprawnienie do zachowku.
W przypadku dziedziczenia testamentowego, spadkobiercami są osoby, które wskazał w testamencie spadkodawca. Natomiast jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, to krąg osób, które po nim dziedziczą, wynika z ustawy. W przypadku, gdy zmarły miał dzieci, to oprócz nich może dziedziczyć tylko małżonek zmarłego – chyba że któreś z dzieci spadkodawcy w momencie jego śmierci już nie żyło, wówczas przypadający mu udział przechodzi na jego dzieci, a więc na wnuki spadkodawcy

Sprawa spadkowa – krok po kroku

Aby rozpocząć postępowanie spadkowe przed sądem, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W treści wniosku trzeba wskazać m.in. czy według naszej wiedzy spadkodawca pozostawił testament. Jeśli dysponujemy testamentem, to należy go złożyć w sądzie. Powinniśmy też wskazać osoby, które według naszej wiedzy są spadkobiercami. Wniosek składa się do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
To, jak potoczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, zależy od różnych czynników, m.in. od ilości spadkobierców i od tego, czy zmarły pozostawił testament. Natomiast po stwierdzeniu nabycia spadku kolejnym krokiem jest zazwyczaj dział spadku, który wymaga złożenia kolejnego wniosku, rozpoczynającego odrębne postępowanie.

Przedawnienie spadku- czy spadek się przedawnia?

Spadek, a konkretniej dziedziczenie nie może się przedawnić, bowiem uprawniony do spadku obejmuje spadek już w dzień otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy. Upływ pewnych terminów może mieć jednak znaczenie dla niektórych uprawnień związanych ze spadkiem np. odrzucenie/przyjęcie spadku - na to spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim tytule do dziedziczenia, czyli o śmierci spadkodawcy. Samo postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie wprowadza niczego nowego, a jedynie potwierdza w prawnym obrocie, że określone osoby nabyły prawa do spadku. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić nawet po wielu latach od śmierci spadkodawcy. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku działu spadku.

Sprawa spadkowa?
Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

 Dobrze oceniani
Jesteśmy laureatem licznych
nagród i wyróżnień

 Fachowa wiedza spadkowa
Jesteśmy sprawdzoną Kancelarią
w zakresie spraw spadkowych

 Rozsądne ceny
Sprawa spadkowa w Poznaniu
nie musi być kosztowna

adwokat Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat
Agata Koschel-Sturzbecher

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Od 2015 roku, nieprzerwanie, prowadzi praktykę adwokacką. Członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wolne chwile poświęca pracy samorządowej - pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz członka Komisji ds. wykonywania zawodu ORA. Jest również członkinią Komisji ds. Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Jest przedstawicielką Naczelnej Rady Adwokackiej w Zespole do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.

Pełni funkcję  arbitra przy Wielkopolskim Sądzie Arbitrażowym oraz jest Mediatorem w Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu oraz w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prowadzi sprawy w  języku niemieckim i angielskim.

Doświadczony zespół

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Jujeczka
Adwokat

Ewelina Pawlak
Prawnik

Weronika Kozłowska
Prawnik

Nagrody i wyróżnienia
naszej Kancelarii
Nagrody dla Kancelarii Koschel Sturzbecher