Menu Zamknij

Polecenie spadkowe

Co to jest polecenie spadkowe?

Polecenie spadkowe to obowiązek określonego działania lub zaniechania, który spadkodawca nakłada w testamencie na spadkobiercę lub zapisobiorcę. Polecenie jest to więc taki zapis testamentowy, który nie wiąże się z otrzymaniem jakiejś korzyści finansowej. Wśród przykładów poleceń spadkowych można wymienić: obowiązek opieki nad chorym członkiem rodziny, przygotowanie pogrzebu spadkodawcy, podjęcie nauki, powstrzymanie się od kontaktów z określoną osobą.

Kto może żądać wykonania polecenia spadkowego?

Wykonania polecenia spadkowego może żądać każdy ze spadkobierców, a także wykonawca testamentu – z wyjątkiem sytuacji, gdy polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeśli polecenie ma na celu interes społeczny, wykonania polecenia może żądać również właściwy organ państwowy. Spadkodawca nie może upoważnić innych osób, niż wskazane, do żądania wykonania polecenia. Co istotne, osoba spoza tego kręgu nie ma prawa żądania wykonania polecenia nawet wówczas, gdy skutkowałoby to korzyścią na jej rzecz.

Polecenie spadkowe

Co jeśli osoba obciążona poleceniem nie wykona go?

Jeśli osoba obciążona poleceniem nie wykona go, nie skutkuje to utratą przez nią przysługującego jej spadku lub zapisu. Natomiast jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony w testamencie zapis z obowiązkiem wykonania polecenia, nie chce lub nie może być zapisobiorcą, spadkobierca zwolniony od obowiązku wykonania takiego zapisu powinien w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać polecenie.

Czy polecenie spadkowe zawsze jest ważne?

Aby polecenie było wiążące, ważny musi być cały testament – nie może więc występować żadna z przyczyn, które powodują jego nieważność, np. sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli bądź pod wpływem groźby. Również samo polecenie musi być ważne – nieważność ma miejsce m.in. w sytuacji, gdy polecenie jest niemożliwe do wykonania lub sprzeczne z ustawą bądź zasadami współżycia społecznego.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki