Menu Zamknij

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa)

Czy można odziedziczyć jednoosobową działalność gospodarczą?

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwiskiem jej właściciela. Działalność nie posiada swojego odrębnego majątku, więc jej majątek równoważny jest z majątkiem właściciela działalności.

Problem dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej występował od dawna - nie było to nigdzie uregulowane. Możliwość taką wprowadzono prawnie dopiero w 2018 r. w ustawie o zarządzie sukcesywnym, która dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych. Ustawa umożliwia kontynuowanie działalności po śmierci jej właściciela, przez tzw. zarządcę sukcesywnego. Działalność taka, nawet po śmierci pierwotnego właściciela zachowuje ciągłość wszelkich rozliczeń (umów), koncesji, pozwoleń, numer NIP i REGON, ważność umów o pracę itp.

By móc skorzystać z ciągłości działalności gospodarczej po śmierci jej właściciela, musi on jeszcze za życia powołać zarząd sukcesywny, który będzie zarządzał przedsiębiorstwem po jego śmierci.

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa)

Dobry adwokat
od dziedziczenia działalności
gospodarczej w Poznaniu

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

W celu ustanowienia zarządu osoba prowadząca działalność powinna powołać zarządcę sukcesyjnego w formie pisemnej (za jego pisemną zgodą) oraz dokonać wpisu do CEIDG o fakcie jego powołania.  Jeśli przedsiębiorca nie ustalił zarządu sukcesyjnego za życia to później zarządcę takiego może powołać za zgodą osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100 małżonek przedsiębiorcy, któremu ma udział w przedsiębiorstwie w spadku lub osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie. Mają one na to 2 miesiące od śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki materialne i niematerialne, dzięki którym możliwe jest wykonywanie danej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, które stanowi jego mienie w chwili śmierci.

Dziedziczenie przedsiębiorstwa

Od dnia śmierci właściciela staje się ono własnością zarządcy sukcesywnego. Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku może być:

  • spadkobierca ustawowy, testamentowy,
  • małżonek przedsiębiorcy (gdy przedsiębiorstwo w całości stanowiło mienie małżonków),
  • nabywca udziału w przedsiębiorstwie- osoba, która kupiła przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy od jego spadkobiercy lub małżonka.

Zarządca sukcesyjny prowadzi przedsiębiorstwo w spadku, działa we własnym imieniu, lecz na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa w spadku i ma dostęp do konta bankowego zmarłego przedsiębiorcy. Co ważne, zarządcę sukcesyjnego do CEIDG zgłasza notariusz już w kolejnym dniu roboczym po jego ustanowieniu.  Zarządca sukcesyjny od dnia swojego ustanowienia wykonuje wszystkie obowiązki i prawa zmarłego przedsiębiorcy, a firmę prowadzi pod tą samą nazwą z dodaniem „ przedsiębiorstwo w spadku”.

Zarząd sukcesyjny może być ustalony na 2 lata, z maksymalną możliwością przedłużenia przez sąd do lat 5.  Zysk uzyskany z prowadzenia działalności wypłacany jest w odpowiedniej wysokości właścicielom przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki