Menu Zamknij

Powołanie do spadku

Powołanie do spadku

Przez powołanie do spadku rozumie się wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy. Powołanie do spadku może nastąpić na dwa sposoby: w drodze testamentu oraz na podstawie ustawy. Jeśli spadkodawca sporządził ważny testament, w którym wskazał kto ma być spadkodawcą, to powołanie do spadku następuje w drodze testamentu. W przeciwnym razie, powołanie do spadku następuje w drodze ustawy – a więc to przepisy decydują, kto w danym przypadku będzie dziedziczył.

Powołanie do spadku może nastąpić częściowo w drodze testamentu, a częściowo z ustawy – ma to miejsce w sytuacji, gdy testament dotyczy jedynie części majątku spadkodawcy. Wówczas co do pozostałego majątku następuje dziedziczenie ustawowe.

 

powołanie do spadku

Powołanie do spadku małżonków

Jeżeli małżonek coś dziedziczy, to przedmiot majątkowy nabyty w drodze dziedziczenia wchodzi do jego majątku osobistego. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy spadkodawca powoła do spadku oboje małżonków. Odziedziczone przedmioty nie wejdą więc do majątku wspólnego małżonków, ale każdy z nich stanie się współwłaścicielem tych przedmiotów w częściach ułamkowych.

Powołanie do spadku przez sąd

Powołanie do spadku może nastąpić w drodze testamentu albo na podstawie ustawy. Natomiast niezależnie od sposobu powołania do spadku, musi dojść do stwierdzenia nabycia spadku. Nabycie spadku może nastąpić w drodze sporządzenia u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, ale w takim przypadku konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców oraz brak wątpliwości u kogokolwiek z nich co do tego, kto dziedziczy i w jakiej części.
Częściej jednak sprawy spadkowe nie są takie proste, w związku z czym niezbędne jest wówczas postępowanie przed sądem. Sąd ustala jaki jest krąg spadkobierców, czy spadkodawca pozostawił testament oraz ustala wszelkie inne kwestie niezbędne do stwierdzenia nabycia spadku.

Zapis a powołanie do spadku

Oprócz powołania do spadku, testament może obejmować również inne rozporządzenia. Jednym z nich jest zapis, czyli zobowiązanie spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Ta oznaczona osoba – zapisobiorca – nie zostaje powołana do dziedziczenia, a jedynie otrzymuje określone świadczenie majątkowe. Nie ponosi więc odpowiedzialności za długi spadkowe.
Przepisy przewidują też możliwość zawarcia w testamencie tzw. zapisu windykacyjnego. Jest to takie rozporządzenie spadkodawcy, na skutek którego określona osoba nabywa z chwilą otwarcia spadku przedmiot zapisu.

Dowiedz się więcej

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy spadkowej w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki